به روز رسانی FDA

اخبار FDA، به روز رسانی های قانونی و مکمل یادآوری می شود.

FDA تقویت دستور العمل های مکمل های غذایی

تلاش های FDA برای تقویت تنظیم مکمل های غذایی

By Staci Gulbin، MS، MEd، RD. | آوریل 8، 2019 | 0 نظرات

تغییرات جدید به بازار مصرف مکملهای غذایی میرسد. FDA در حال برنامه ریزی برای بازنگری در نحوه تنظیم مکمل ها برای اولین بار در سال است.